Aneks do umowy najmu – Dodanie najemcy – wzór

16.00 

Aneks do umowy najmu – dodanie najemcy pozwala rozszerzyć stosunek najmu o kolejnego lokatora, bez konieczności zawierania w tym celu nowej umowy z dodatkową osobą.

Taki dokument sporządza się zwykle w momencie, gdy obecny najemca chce dzielić mieszkanie z kolejnym lokatorem, na przykład w celu obniżenia kosztów opłat czynszowych. 

Aneks do umowy najmu – dodanie najemcy powinien zostać sporządzony w formie pisemnej. Przygotowując taki dokument, strony mogą ustalić również dodatkowe zmiany warunków najmu, jakie chciałyby wprowadzić jednym aneksem.

Aneksowanie pozwala bowiem dodawać, usuwać i modyfikować postanowienia zawartej wcześniej umowy.

Wzór aneksu do umowy najmu – dodanie najemcy to gotowy do wypełnienia druk, który może wykorzystać wynajmujący w celu uregulowania warunków najmu z kolejnym lokatorem.

Taki dokument musi zostać podpisany przez każdą ze stron stosunku najmu, ponieważ aneks można zawrzeć wyłącznie za porozumieniem, czyli za zgodą wszystkich najemców i właściciela nieruchomości. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Aneks do umowy najmu – Dodanie najemcy – wzór