Aneks do umowy najmu – Zmiana czynszu wzór

16.00 

Aneks do umowy najmu – zmiana czynszu to jeden z najczęściej sporządzanych aneksów. Taki dokument pozwala za porozumieniem stron podwyższać, ale też obniżać wysokość czynszu, a także modyfikować termin lub sposób jego płatności. Aneks może dotyczyć również zmian w zakresie opłat za media. 

Aneks do umowy najmu – zmiana czynszu musi zawierać te same dane podstawowe, co oryginalna umowa najmu, czyli dane stron, dane przedmiotu najmu, a także datę i miejsce sporządzenia. W treści aneksu należy określić, jakie postanowienia umowy ulegają zmianie, w jakim zakresie oraz kiedy zmiany wchodzą w życie. 

Wzór aneksu do umowy najmu – zmiana czynszu to druk, który można wypełnić tylko w przypadku, gdy strony zawarły porozumienie w sprawie podwyższenia czy obniżenia stawki czynszu.

Aneksy zawiera się bowiem wyłącznie za obopólną zgodą najemcy i wynajmującego. Świadczy o tym konieczność podpisania dokumentu przez obie strony stosunku najmu.

Warto pamiętać, aby wypełniony i podpisany dokument dołączyć do oryginalnej umowy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Aneks do umowy najmu – Zmiana czynszu wzór