Odwołanie od podwyżki czynszu – wzór

16.00 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

W przypadku najmu lokalu użytkowego lokator nie jest chroniony przed takimi podwyżkami i jedyne dostępne dla niego rozwiązanie to odwołanie od podwyżki czynszu. 

W korzystniejszej sytuacji jest najemca, który wynajmuje lokal na cele mieszkaniowe. Zastosowanie znajdują wtedy przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, które regulują zarówno wysokość, jak i częstotliwość podwyżek czynszu.

Jeśli podwyżka czynszu jest wysoka, najemca może sporządzić odwołanie od podwyżki czynszu, domagając się jej pisemnego uzasadnienia i sporządzenia kalkulacji wysokości podwyżki.

Kiedy lokator chce bronić się przed podwyżką czynszu, może wypełnić gotowy wzór odwołania od podwyżki czynszu, domagając się uzasadnienia lub obniżenia podwyżki.

W zależności od rodzaju zawartej umowy będzie powoływał się w takim piśmie albo na przepisy kodeksu cywilnego, albo na przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie od podwyżki czynszu – wzór