Aneks do umowy najmu – zmiana najemcy – wzór

16.00 

Zmiana najemcy czy dodanie kolejnego najemcy to sytuacja, w której sporządzenie nowej umowy najmu nie jest konieczne. Zmiany w obowiązującej umowie można wprowadzić za pomocą aneksu.

Aneks do umowy najmu – zmiana najemcy powinien przyjmować formę pisemną. Należy określić w nim wyraźnie, jakiej umowy dotyczy i dokładnie opisać wprowadzane zmiany, czyli przede wszystkim dane nowego najemcy. 

Wynajmujący powinien mieć świadomość, że aneks do umowy najmu – zmiana najemcy można sporządzić wyłącznie w sytuacji, kiedy obie strony wyrażają zgodę na takie rozwiązanie. Zawarcie porozumienia potwierdzają podpisy stron na dokumencie.

Aneks powinien określać również termin, w którym wprowadzane zmiany wchodzą w życie. W przypadku braku takiego terminu przyjmuje się, że zmiany stają się aktualne w momencie podpisania aneksu.

Przy zmianie najemcy wynajmujący może wykorzystać wzór aneksu do umowy najmu – zmiana najemcy, który wystarczy wypełnić, podpisać i dołączyć do oryginalnej umowy jako jej integralną część. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Aneks do umowy najmu – zmiana najemcy – wzór