Aneks do umowy najmu – Zmiana opłat – wzór

16.00 

Aneks do umowy najmu – zmiana opłat to dokument, który wynajmujący sporządza w porozumieniu z najemcą. Aneksowanie pozwala usuwać, modyfikować i dodawać nowe postanowienia do obowiązującej umowy. W tym przypadku dotyczy natomiast podwyższenia lub obniżenia opłat, na przykład za media. 

Aneks do umowy najmu – zmiana opłat powinien zostać sporządzony w formie pisemnej. Dokument musi zawierać między innymi dane stron oraz oznaczenie umowy najmu, której dotyczy.

Najważniejszym elementem aneksu jest jednak opis wprowadzanych zmian i termin, w jakim wchodzą one w życie. Jeśli taki termin nie zostanie określony, przyjmuje się, że zmiany są aktualne od momentu podpisania aneksu. 

Wzór aneksu do umowy najmu – zmiana opłat to druk, który wypełnia wynajmujący, ale podpisuje zarówno właściciel nieruchomości, jak i najemca.

Takie zmiany można wprowadzić bowiem tylko w porozumieniu z lokatorem. Jeśli ten nie wyraża zgody na zmianę opłat, wynajmujący może jedynie wypowiedzieć mu umowę. Nie ma natomiast prawa zmusić go do podpisania aneksu. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Aneks do umowy najmu – Zmiana opłat – wzór