Aneks do umowy pożyczki – wzór

16.00 

Aneks do umowy pożyczki to dokument, który umożliwia wprowadzanie zmian w treści umowy zawartej pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Takim aneksem strony mogą zmienić poszczególne postanowienia umowy, dodawać do niej nowe zapisy, korygować błędy lub modyfikować ustalenia związane ze spłatą długu. 

Aneks do umowy pożyczki najczęściej dotyczy zmiany harmonogramu spłaty lub przedłużenia terminu spłaty długu. Ponieważ ilość sporządzanych aneksów jest nielimitowana, strony mogą ustalać warunki pożyczki w sposób dowolny i zmieniać je w każdym momencie, o ile dojdą w tej sprawie do porozumienia.

Aneks do umowy musi przyjmować formę pisemną.
 

Wzór aneksu do umowy pożyczki uwzględnia ujęcie w piśmie takich elementów, jak dane stron, oznaczenie umowy pożyczki czy opis wprowadzanych zmian wraz z datą, od której obowiązują nowe zapisy.

Dokument można zawrzeć tylko za zgodą obu stron. Aby aneks był ważny, zarówno pożyczkodawca, jak i pożyczkobiorca powinni złożyć na nim swoje podpisy. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Aneks do umowy pożyczki – wzór