Aneks do umowy spółki cywilnej – Wystąpienie wspólnika – wzór

16.00 

Aneks do umowy spółki cywilnej – wystąpienie wspólnika to alternatywa dla obowiązku sporządzenia nowej umowy spółki cywilnej po zmianie składu osobowego spółki. Jeśli ze spółki występuje jeden z dwóch wspólników, to spółka ulega rozwiązaniu.

Gdy jednak do spółki przynależy większa liczba wspólników, to mogą oni kontynuować swoją działalność po zawarciu nowej umowy spółki lub po sporządzeniu aneksu do umowy obowiązującej. 

Aneks do umowy spółki cywilnej – wystąpienie wspólnika jest dokumentem, w którym należy zawrzeć informacje o przyjętej zasadzie rozliczenia się z ustępującym wspólnikiem, czyli informacje na temat tego, ile zwraca się wspólnikowi oraz ile wspólnik wypłaca i dlaczego. 

Wzór aneksu do umowy spółki cywilnej – wystąpienie wspólnika to druk, który wystarczy wypełnić i oddać do podpisu wszystkim wspólnikom.

Dokument można wykorzystać także w przypadku śmierci jednego ze wspólników lub ustania bytu prawnego wspólnika. Podobny aneks sporządza się w przypadku wstąpienia nowego wspólnika. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Aneks do umowy spółki cywilnej – Wystąpienie wspólnika – wzór