Aneks do umowy spółki cywilnej – Zmiana adresu wzór

16.00 

Aneks do umowy spółki cywilnej – zmiana adresu to dokument, który można przygotować alternatywnie dla konieczności sporządzenia nowej umowy spółki.

Po aneksowaniu umowy spółki cywilnej konieczne jest także powiadomienie rejestrów publicznych o zmianie adresu siedziby czy adresu korespondencyjnego – zmianę trzeba zgłosić przede wszystkim do CEIDG oraz do urzędu skarbowego. 

W większości przypadków aneks do umowy spółki cywilnej – zmiana adresu będzie przyjmował zwykłą formę pisemną. Co do zasady, aneksy powinny zachowywać bowiem taką formę, jak umowa, której dotyczą.

Jeśli jednak umowa spółki została zawarta w formie aktu notarialnego lub gdy strony zastrzegły obowiązek aneksowania w formie szczególnej, to również aneks trzeba będzie sporządzić w obecności notariusza.

Wzór aneksu do umowy spółki cywilnej – zmiana adresu uwzględnia takie elementy dokumentu jak:

  • dane stron,
  • oznaczenie umowy spółki
  • czy opis wprowadzanych zmian.

Warto pamiętać, że aneks musi zostać podpisany przez wszystkich współwłaścicieli, ponieważ bez takich podpisów będzie nieważny.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Aneks do umowy spółki cywilnej – Zmiana adresu wzór