Aneks do umowy spółki cywilnej – Zmiana nazwy WZÓR

16.00 

Aneks do umowy spółki cywilnej – zmiana nazwy sporządza się zarówno w przypadku podjęcia decyzji o zmianie nazwy spółki, jak i w momencie, kiedy do spółki wstępuje nowy wspólnik lub gdy jeden ze wspólników ze spółki występuje.

Należy pamiętać bowiem, że w obrocie cywilnoprawnym nazwa spółki powinna zawierać co najmniej nazwiska wspólników. Natomiast sama nazwa przedsiębiorstwa może być dowolna, o ile oddaje charakter prowadzonej działalności. 

Aneks do umowy spółki cywilnej – zmiana nazwy powinien przyjmować taką formę jak sama umowa spółki cywilnej. Najczęściej jest to zwykła forma pisemna, ale jeśli umowę sporządzono w formie szczególnej – to również aneks do niej musi przyjmować formę szczególną.

Po sporządzeniu aneksu i podpisaniu go przez wszystkich wspólników, zmianę nazwy spółki zgłasza się do urzędu statystycznego, urzędu skarbowego i ZUS, jeżeli spółka jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne.

Wzór aneksu do umowy spółki cywilnej – zmiana nazwy to druk, który warto wykorzystać, aby nie doprowadzić do zawiązania nowej spółki z powodu nieprawidłowego sporządzenia aneksu – dokument musi wskazywać, jakiej umowy dotyczy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Aneks do umowy spółki cywilnej – Zmiana nazwy WZÓR