Cesja partycypacji TBS – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Cesja partycypacji TBS polega na przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z umów partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych na rzecz innych osób.

Cesja jest umową cywilnoprawną, którą zawiera cedent z cesjonariuszem, czyli zbywca wierzytelności z nabywcą wierzytelności. Na tej podstawie, wierzyciel przenosi wierzytelność wobec dłużnika na wybraną osobę trzecią.

Cesja partycypacji TBS musi przyjmować formę pisemną. Trzeba też potwierdzić ją aktem notarialnym. Co ważne, cesja może odbywać się bez zgody dłużnika, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu lub właściwości zobowiązania.

Wzór cesji partycypacji TBS to gotowy do wypełnienia druk, który warto wykorzystać z uwagi na fakt, że przygotowanie takiego dokumentu nie jest łatwym zadaniem.

W umowie muszą pojawić się między innymi dane stron, oznaczenie lokalu, a także informacje na temat kwoty odstępnego lub o bezpłatnym przeniesieniu praw i obowiązków w ramach darowizny. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Cesja partycypacji TBS – wzór