Donos do Nadzoru Budowlanego wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Donos do nadzoru budowlanego dotyczy najczęściej samowoli budowlanej, która prowadzi do stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa czy naruszenia prawa własności sąsiednich nieruchomości.

Skarga może odnosić się do inwestycji realizowanej bez zgłoszenia czy bez pozwolenia na budowę, a także do nieprzestrzegania zatwierdzonego projektu lub wydanych warunków technicznych.

Czasami donos składają też współwłaściciele nieruchomości lub sąsiedzi, kiedy inwestor bez uzyskania ich zgody rozpoczął inwestycję na terenie wspólnym.

Donos do nadzoru budowlanego nie może być anonimowy. Należy zawrzeć w nim swoje dane osobowe i kontaktowe, w przeciwnym razie pismo może pozostać bez rozpatrzenia.

Dokument powinien wskazywać też na adres nieruchomości oraz dokładnie opisywać, w jaki sposób inwestor łamie przepisy. Pismo warto podeprzeć materiałem dowodowym, na przykład fotografiami. 

Wzór donosu do nadzoru budowlanego to gotowy do wypełnienia druk, który warto wykorzystać, jeśli inwestor swoimi działaniami narusza cudze prawo własności lub powoduje zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi czy mienia. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Donos do Nadzoru Budowlanego wzór