Gwarancja na wykonanie elewacji – wzór

16.00 

W zależności od firmy, która oferuje taką usługę, gwarancja na wykonanie elewacji może obejmować inny okres, choć najczęściej jest to okres 2 lat.

Na niektóre produkty użyte podczas wykonywania elewacji może obowiązywać też dodatkowa gwarancja ich producenta. Ważniejszy niż czas trwania jest jednak zakres udzielonej gwarancji, czyli określenie, jakie wady obejmuje gwarancja. 

Bardzo istotną częścią gwarancji jest wskazanie w niej usterek, które obejmuje udzielona gwarancja oraz sposobów, w jaki może zostać rozpatrzone zgłoszenie reklamacyjne.

Obowiązki gwaranta to najczęściej konieczność usunięcia zgłoszonych wad w ustalonym terminie. Gwarancja na wykonanie elewacji może przewidywać, że niemożliwe do usunięcia wady będą uprawniały inwestora do żądania zwrotu zapłaconej ceny. 

Dobrze przygotowany dokument gwarancyjny to podstawa, dlatego pismo najbezpieczniej jest przygotować w oparciu o nasz wzór gwarancji na wykonanie elewacji. Druk uwzględnia dane gwaranta, podstawę udzielenia gwarancji (umowa) oraz oznaczenie podmiotu uprawnionego do skorzystania z gwarancji. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Gwarancja na wykonanie elewacji – wzór