Gwarancja na wykonanie łazienki – wzór

16.00 

Wykonanie łazienki to usługa, zatem inwestora i wykonawcę obejmuje w tym przypadku 2-letni okres rękojmi. Zgodnie z przepisami ustawowymi, udzielona gwarancja na wykonanie łazienki nie może być krótsza niż przysługujący okres rękojmi, zatem nie można udzielić takiej gwarancji na okres krótszy niż 2 lata. 

Udzielenie gwarancji przez wykonawcę jest dobrowolne i nie wyklucza możliwości skorzystania z przysługującej rękojmi, o czym obie strony powinny pamiętać. Gwarancja na wykonanie łazienki ma stanowić dodatkową formę ochrony interesów inwestora.

Należy wyliczyć w niej ewentualne wykluczenia z gwarancji i opisać procedurę zgłaszania wykrytych usterek. Gwarancja powinna przewidywać też sposób rozwiązania zgłoszeń reklamacyjnych, czyli działania, jakie podejmie wykonawca w przypadku zgłoszenia wykrycia usterki. Zwykle jest to usunięcie wad we wskazanym terminie. 

Do przygotowania dokumentu gwarancyjnego warto wykorzystać wzór gwarancji na wykonanie łazienki, który ułatwia sporządzenie pisma dobrze zabezpieczającego interes obu podmiotów. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Gwarancja na wykonanie łazienki – wzór