Informacja o przedłużeniu płatności wraz z upomnieniem wzór

16.00 

W relacjach biznesowych nierzadko zdarza się, że jeden z kontrahentów prosi drugiego o przedłużenie terminu płatności. Wniosek o prolongatę przyjmuje formę pisemną i zawiera stosowne uzasadnienie. Przedsiębiorca może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu płatności, ale nie ma takiego obowiązku.

Jeśli chce zabezpieczyć swój interes, powinien przygotować odpowiednią odpowiedź na wniosek kontrahenta. W tej roli dobrze sprawdzi się wzór informacji o przedłużeniu płatności wraz z upomnieniem. 

Przedłużenie płatności odbywa się w sposób dobrowolny, na podstawie porozumienia. Płatność można przesunąć o nie więcej niż 90 dni. W praktyce informacja o przedłużeniu płatności wraz z upomnieniem częściej wyznacza kontrahentowi kolejne 7, 14 lub maksymalnie 30 dni na uregulowanie zobowiązania. 

Informacja o przedłużeniu płatności wraz z upomnieniem musi zawierać nowy termin płatności i ostrzeżenie o skierowaniu sprawy na drogę sądową lub przekazanie sprawy prawnikom firmy w przypadku niedotrzymania terminu.

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Informacja o przedłużeniu płatności wraz z upomnieniem wzór