Wniosek o rozłożenie płatności na raty PGNiG wzór

16.00 

W uzasadnionych przypadkach klient PGNiG może liczyć na rozłożenie płatności za media na raty. Wniosek w tej sprawie powinien złożyć w formie pisemnej, ujmując w nim swoje dane identyfikacyjne oraz staranne uzasadnienie sprawy.

To, czy pismo zostanie rozpatrzone pozytywnie, zależy przede wszystkim od jego historii rozliczeń. Wniosek o rozłożenie płatności na raty PGNiG powinien zostać zaakceptowany, jeśli klient do tej pory płacił rachunki w terminie.

Wypełniając nasz wzór wniosku o rozłożenie płatności na raty PGNiG, klient dostawcy mediów musi wykazać, że jest w trudnej sytuacji materialnej oraz że jest w stanie spłacić swoje zobowiązanie, jeśli zostanie ono podzielone na raty.

Powinien wykazać zatem, że dysponuje stałym źródłem dochodu, ale ze względu na niespodziewane wydatki nie może uregulować rachunków w ich obecnej wysokości. Uzasadnieniem wniosku będzie więc między innymi nagła choroba wymagająca kosztownego leczenia czy wypadek losowy. 

Na pozytywne rozpatrzenie prośby może liczyć nawet osoba, która straciła pracę.

Wniosek o rozłożenie płatności na raty PGNiG trzeba uzasadnić wtedy uzyskaniem świadczenia z ośrodka pomocy społecznej, dzięki któremu klient będzie w stanie regularnie opłacać raty. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wniosek o rozłożenie płatności na raty PGNiG wzór