Przedłużamy termin płatności – wzór

16.00 

Termin płatności na fakturze ustalany jest przez strony w sposób dowolny. Najczęściej wynosi 7, 14 lub 30 dni. Długi termin płatności za fakturę nie jest korzystny dla usługodawcy czy sprzedającego z uwagi na generowane w ten sposób zatory finansowe, jednak na prośbę kontrahenta czy klienta firma może przesunąć termin płatności za fakturę.

Zgoda na takie działanie podyktowana jest między innymi chęcią zadbania o dobre relacje.

Jak przedłużamy termin płatności? Tutaj strony również mają pewną dowolność – mogą wystawić fakturę korygującą, sporządzić aneks do umowy czy nową umowę. Pismo, które wyraża zgodę na prolongatę można przygotować też w oparciu o nasz wzór pisma przedłużającego termin płatności. 

Warto pamiętać, że termin płatności faktury nie powinien być dłuższy niż 90 dni. Niedochowanie tego terminu skutkuje bowiem uprawdopodobnieniem nieściągalności wierzytelności w rozumieniu ustawowym.

Jeśli przedłużamy termin płatności, należy dokonać tego pisemnie, zachowując też wniosek o prolongatę, z którym wystąpiła druga strona. 

Polecane wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Przedłużamy termin płatności – wzór