Karta do głosowania tajnego – wzór

Kategorie: ,

17.00 

Tajne głosowanie odbywa się w taki sposób, że nikt nie ma prawa dowiedzieć się, w jaki dana osoba oddała swój głos. Karta do głosowania tajnego przewiduje zwykle możliwość zaznaczenia dwóch lub trzech odpowiedzi – tak, nie, wstrzymuję się od głosu.

Tajne głosowanie zarządza się między innymi przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki.

Głosowanie tajne jest anonimowe, zatem wzór karty do głosowania tajnego nie uwzględnia danych osoby oddającej głos. Najczęściej jedyne pola, jakie wypełnia głosujący wymagają od niego zaznaczenia jednej z proponowanych odpowiedzi za pomocą “X”.

Głosowanie tajne ma zagwarantować głosującemu swobodę wykonywania prawa głosu, a także chronić go przed ewentualnymi naciskami pozostałych głosujących. 

Każda karta do głosowania tajnego powinna zostać odpowiednio przygotowana. Zwykle umieszcza się na niej podpis przewodniczącego komisji oraz pieczęć organu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Karta do głosowania tajnego – wzór