Odwołanie od ćwiczeń wojskowych – wzór

Kategorie: , ,
(2 opinie klienta)

16.00 

Jak napisać odwołanie od ćwiczeń wojskowych? Wezwanie na ćwiczenia wojskowe to decyzja administracyjna, wydana przez wojskowego komendanta uzupełnień. Z uwagi na charakter takiej decyzji, żołnierzowi rezerwy przysługuje możliwość odwołania się od ćwiczeń wojskowych, o ile jest w stanie takie odwołanie odpowiednio uzasadnić.

Jak napisać odwołanie od ćwiczeń wojskowych? Aby udogodnić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania – który pobierzesz powyżej.

Czy da się uniknąć ćwiczeń wojskowych?

Na ćwiczenia wojskowe żołnierza rezerwy kieruje wojskowy komendant uzupełnień. Wydając decyzję administracyjną w tej sprawie – tak zwana karta powołania – komendant informuje żołnierza o terminie i miejscu, do którego powinien zgłosić się na ćwiczenia wojskowe.

Ten sam dokument zawiera również informację o tym, że od wezwania przysługuje odwołanie. Zresztą zgodnie z przepisami, każdy obywatel ma możliwość złożenia odwołania od decyzji administracyjnej, a tym właśnie jest karta powołania.

Wspomniany dokument informuje nie tylko o możliwości odwołania się od decyzji komendanta uzupełnień, ale wskazuje również:

 • odpowiedni organ odwoławczy,
 • termin na złożenie odwołania.
Pismo warto więc zachować i dokładnie zapoznać się z jego treścią, bez względu na to, czy żołnierz planuje wziąć udział w ćwiczeniach, czy też nie.

Czy można zignorować wezwanie na ćwiczenia wojskowe?

Obowiązek zasadniczej służby wojskowej w czasie pokoju polega przede wszystkim na odbywaniu ćwiczeń wojskowych, zatem odwołanie od ćwiczeń wojskowych to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż zignorowanie otrzymanej karty powołania. Dlaczego? Otóż niestawiennictwo na ćwiczeniach wojskowych bez uzasadnienia grozi karą pozbawienia wolności do lat 3.

Jeśli żołnierz rezerwy zostanie potraktowany ulgowo, grozi mu sankcja w postaci grzywny, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności do jednego roku.

Nie warto zatem ignorować obowiązku, licząc na brak konsekwencji ze strony WKU. Zwłaszcza że odwołanie od odbycia ćwiczeń wojskowych to stosunkowo proste pismo, które bardzo często zostaje uwzględnione przez komendanta uzupełnień.

Czy można zwolnić się z ćwiczeń wojskowych ze względu na chorobę?

Wniosek o zwolnienie z ćwiczeń wojskowych bardzo często argumentowany jest chorobą lub kontuzją. Zgodnie z przepisami, zwolnienie lekarskie faktycznie stanowi podstawę zwolnienia żołnierza rezerwy z konieczności stawienia się na ćwiczeniach wojskowych.

Jak czytamy w treści rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 950):

W przypadku gdy osoba przeniesiona do rezerwy niebędąca żołnierzem rezerwy, której doręczono kartę powołania, nie może stawić się do odbycia ćwiczeń wojskowych w terminie określonym w tej karcie z powodu obłożnej choroby lub z powodu siły wyższej, niezwłocznie zawiadamiają o tym fakcie wojskowego komendanta uzupełnień.

Oznacza to, że obłożna choroba, zwłaszcza wymagająca hospitalizacji, a także inne niezależne od rezerwisty przyczyny stanowią podstawę zwolnienia żołnierza z ćwiczeń wojskowych.

Jest jednak jedno “ale” – zaraz po ustaniu przyczyny swojego niestawiennictwa żołnierz powinien stawić się u wojskowego komendanta uzupełnień z dowodem potwierdzającym przyczynę nieobecności, na przykład ze zwolnieniem lekarskim czy wypisem ze szpitala.

Co więcej, ma on obowiązek odbycia ćwiczeń w innym terminie, zatem takie odwołanie nie rozwiązuje problemu osoby, która w ogóle nie chce brać udziału w ćwiczeniach wojskowych. Jeśli te jeszcze trwają, żołnierz będzie zmuszony dołączyć do swojej jednostki w trybie natychmiastowym i kontynuować ćwiczenia wojskowe.

Choroba, kontuzja czy inne problemy uniemożliwiające stawienie się na ćwiczeniach wojskowych mogą stanowić podstawę odwołania od karty powołania, ale obowiązują tylko w okresie trwania takiej przeszkody, czyli do momentu powrotu do zdrowia. Poza tym, takie uzasadnienie trzeba jeszcze udowodnić za pomocą odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego.

Jak odwołać się od ćwiczeń wojskowych?

Odwołanie od ćwiczeń wojskowych nie jest niczym skomplikowanym. Żołnierz rezerwy może wypełnić przygotowany przez nas wzór wniosku o zwolnienie z ćwiczeń wojskowych, odpowiednio go uzasadniając, a następnie skierować pismo do komendanta WKU.

Konkretne dane powinien znaleźć na karcie powołania na ćwiczenia wojskowe. W pouczeniu ujęty zostanie także termin na złożenie niezbędnych dokumentów.

Jak napisać odwołanie od karty powołania? Najważniejszym elementem takiego pisma będzie jego uzasadnienie, w którym to żołnierz rezerwy może powołać się na:

 • zły stan zdrowia,
 • kontuzję,
 • trudną sytuację rodzinną,
 • zaplanowany, opłacony wyjazd za granicę,
 • wyjazd służbowy,
 • konieczność sprawowania opieki nad osobą chorą/niepełnosprawną/niepełnoletnią,
 • fakt prowadzenia gospodarstwa rolnego,
 • fakt prowadzenia działalności gospodarczej.

Poza tym, wypełniając wzór odwołania od ćwiczeń wojskowych, żołnierz musi uwzględnić w nim również swoje podstawowe dane identyfikacyjne oraz oznaczenie decyzji administracyjnej, od której chce się odwołać (numer i data karty powołania).

Kiedy rezerwista chce odwołać się od konieczności wzięcia udziału w ćwiczeniach wojskowych permanentnie, zamiast powoływać się na kontuzję czy chorobę, powinien wskazać na okoliczności o charakterze trwałym.

Przykładowo, jako jedyny żywiciel rodziny mężczyzna może uzasadnić swoje odwołanie koniecznością wykonywania pracy w celu utrzymania żony i dzieci. Z kolei osoba prowadząca gospodarstwo rolne lub firmę ma prawo odnieść się do ryzyka strat, jakie niesie za sobą udział w takich ćwiczeniach.

Nie chodzi jedynie o straty materialne związane z nieobecnością, ponieważ te są rekompensowane, ale między innymi o ryzyko utraty stałych klientów firmy. Na trwałe zwolnienie z konieczności brania udziału w ćwiczeniach wojskowych mogą liczyć też te osoby, które zajmują się schorowanymi, niepełnosprawnymi członkami rodziny.

Oczywiście, każdą tego typu przyczynę – podobnie jak chorobę czy kontuzję – należy udokumentować za pomocą odpowiedniego zaświadczenia.

Odwołanie od ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy składa się na ręce Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień. Żołnierz rezerwy ma na to 14 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania. Pismo może złożyć osobiście w siedzibie sztabu lub przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Zsumowanie artykułu

Czym jest obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy? jeśli Państwo Polskie znajduje się w czasie pokoju, obowiązek służby wojskowej polega na odbywaniu różnych niezbędnych ćwiczeń wojskowych.

Ćwiczenia wojskowe mają za zadanie przeszkolić i przygotować żołnierzy rezerwy do możliwości wykonywania określonych zadań lub przekwalifikować żołnierzy rezerwy do nowych specjalności wojskowych oraz zapoznać ich z nowym sprzętem wojskowym i nowymi realiami wojskowymi.

W przypadku gdy żołnierz rezerwy nie stawi się do czynnej służby wojskowej (czyli do ćwiczeń wojskowych) bez uzasadnionej przyczyny, WKU (Wojskowy Komendant Uzupełnień) za pośrednictwem starosty (lub prezydenta miasta na prawach powiatu), zarządzi przymusowe doprowadzenie żołnierza rezerwy przez Policję do jednostki wojskowej, która wydała dyspozycję stawienia się żołnierza rezerwy. Ponadto żołnierz podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że zgodnie z ustawą rezerwiści mogą zostać powołani do okresowej służby wojskowej, gdy Siły Zbrojne uzasadnią taką dyspozycję np. koniecznością obrony państwa.

Co, jeśli z jakichś przyczyn żołnierzy rezerwy nie może przybyć na ćwiczenia wojskowe? wtedy powinien on wnioskować o odwołanie ćwiczeń wojskowych, sporządzając stosowne odwołanie, którego wzór pobierzesz u góry.

Podobne wzory pism:

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (2)

2 komentarze

Odwołanie od ćwiczeń wojskowych – wzór
 1. Pismo zawiera wystarczającą ilość informacji, dziękuję bardzo, na plus też szybka wysyłka zaraz po opłaceniu pisma.

 2. Jak wyżej, wszystko okej.