Wezwanie do zwrotu pieniędzy za niedostarczony towar – wzór

16.00 

Wezwanie do zwrotu pieniędzy za niedostarczony towar konsument może złożyć w wielu różnych okolicznościach. Najczęściej jednak pismo dotyczy braku dostawy towaru w terminie, ewentualnie odstąpienia od umowy kupna sprzedaży przed nadaniem przesyłki z towarem przez sprzedawcę.

W obu przypadkach warto wystosować pisemne wezwanie do zwrotu pieniędzy, w którym konsument wyznaczy sprzedającemu konkretną datę na dokonanie zwrotu pieniędzy i zagrozi konsekwencjami sądowymi za niewywiązanie się ze zobowiązania. Jak napisać skuteczne wezwanie do zwrotu pieniędzy?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wezwania – które pobierzesz u góry↑

Kiedy sporządza się wezwanie do zwrotu pieniędzy za niedostarczony towar?

Zapłaciłem a nie dostałem towaru” albo „zapłaciłem i anulowałem zamówienie, ale nie dostałem zwrotu” to dwie sytuacje, w których najczęściej sporządza się wezwanie do zwrotu pieniędzy.

Pierwszy przypadek występuje w okolicznościach, kiedy sklep wystawia na sprzedaż towary, których fizycznie nie posiada lub kiedy z innych przyczyn nie wysyła towarów w terminie. Z reguły konsument powinien otrzymać zakupiony produkt w ciągu maksymalnie 30 dni od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży.

Jeśli w regulaminie sklepu czy w konkretnej umowie zakupu nie ma mowy o terminie dłuższym, konsument może domagać się zwrotu zapłaconych pieniędzy po 30 dniach. 

Druga sytuacja dotyczy skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo wycofać się z zawartej na odległość umowy kupna sprzedaży w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Jeśli anuluje zamówienie przed wysłaniem towaru przez sprzedawcę, będzie mógł wezwać go do zwrotu pieniędzy. 

Kiedy można wezwać sprzedawcę do zwrotu pieniędzy za niedostarczony towar?

Zgodnie z przepisami wezwanie do zwrotu pieniędzy za niedostarczony towar jest zasadne po upływie 4 tygodni od dnia zakupu, czyli od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży. Nad tymi przepisami pierwszeństwo ma jednak treść umowy oraz regulamin sklepu.

Zdarza się bowiem, że ten jest pośrednikiem w sprzedaży i sprowadza towar, na przykład z Chin. W takim przypadku informacja o dłuższym terminie oczekiwania na dostawę powinna zostać zawarta w opisie produktu.

Jeśli termin dostawy nie jest wydłużony, po 4 tygodniach można jak najbardziej przesłać do sprzedawcy pismo o zwrot pieniędzy za niedostarczony towar. Wcześniej jednak warto podjąć próbę kontaktu i wyjaśnienia sprawy.

Jeśli sklep internetowy nie zwraca pieniędzy, może to być zwyczajny ludzki błąd, niedopatrzenie pracownika odpowiedzialnego za obsługę klientów. W takiej sytuacji zwykły e-mail czy rozmowa telefoniczna mogą pomóc wyjaśnić sprawę.

Jeżeli jednak sklep nie odpowiada na takie wiadomości lub odpowiada na nie, ale nie podejmuje żadnego działania, lepiej będzie sporządzić formalne wezwanie do zwrotu pieniędzy.

Jak napisać wezwanie do zwrotu pieniędzy za niedostarczony towar?

Pisemne wezwanie do zwrotu pieniędzy za niedostarczony towar pełni rolę dowodową na wypadek ewentualnego sporu sądowego – świadczy o próbie pozasądowego rozwiązania problemu.

Aby zwrot pieniędzy za niedostarczony towar był możliwy po wystosowaniu takiego pisma, należy zawrzeć w nim przede wszystkim swoje dane osobowe, dane zamówienia, kwotę do zwrotu oraz wybraną metodę zwrotu, zwykle jest to przelew na konto bankowe, dlatego w dokumencie należy zawrzeć swój numer rachunku. Poza tym, wezwanie nie może obejść się bez:

  • wskazania daty i miejsca sporządzenia,
  • wskazania danych sklepu,
  • określenia terminu dokonania zwrotu, na przykład 7 dni od otrzymania wezwania,
  • podpisu konsumenta.

Tak przygotowane wezwanie można doręczyć listem poleconym lub przesłać mailem. Warto uwzględnić w nim ostrzeżenie o skierowaniu sprawy na drogę sądową.

Brak odpowiedzi na wezwanie do zwrotu pieniędzy za niedostarczony towar

Co zrobić, gdy sprzedawca nie chce oddać pieniędzy? To pytanie zadaje sobie wiele osób, a zwłaszcza ci konsumenci, którzy dają się oszukać na obietnice sprzedawców deklarujących, że towar już jest w drodze czy też zaraz zostanie uzupełniony w asortymencie sklepu.

Należy wiedzieć więc, że konsument nie jest w tym przypadku bezradny. Może stosunkowo łatwo odzyskać pieniądze, składając pozew sądowy i decydując się na postępowanie upominawcze. 

Takie rozwiązanie ma wiele plusów:

  1. Odbywa się na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron, co jest bardzo wygodne, pozwala uniknąć stresu i nie zajmuje czasu osoby poszkodowanej.
  2. Jest niedrogie, bo powód wnosi opłatę sądową w wysokości 5% roszczenia (jednak nie mniej niż 30 zł), a po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty otrzymuje zwrot ¾ wniesionej opłaty.
  3. Jest skuteczne, bo nakaz zapłaty wraz z klauzulą wykonalności daje konsumentowi możliwość dochodzenia zwrotu pieniędzy przez komornika.

Nieuczciwym sprzedawcom nie warto więc po prostu odpuszczać. Nawet jeśli kwota zakupu wydaje się niewielka, można wyobrazić sobie, jak wzbogaca się dany sklep na setkach, a może tysiącach oszukanych w ten sam sposób klientów.

Choćby z uwagi na to, by nie pozwalać na bezkarność, warto doprowadzić tego typu sprawę do sprawiedliwego zakończenia i odzyskać pieniądze za towar, który nigdy nie został doręczony. Podobne postępowanie zaleca się przy dokonaniu zwrotu produktu czy jego reklamacji.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Wezwanie do zwrotu pieniędzy za niedostarczony towar – wzór