Kontrola stanu BHP w zakładzie pracy – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Pracodawca ma obowiązek dbania o systematyczne kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny w zakładzie pracy. Obejmuje to w szczególności stan techniczny maszyn czy organizację procesów pracy.

Pracodawca powinien ustalić też sposoby rejestracji nieprawidłowości i właściwe metody ich usuwania. Kontrola stanu BHP w zakładzie pracy jest natomiast obowiązkiem służby BHP.

Służby BHP powinny kontrolować:

  • warunki pracy,
  • przestrzeganie przepisów i zasad BHP w pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia kobiet w ciąży, osób młodocianych czy niepełnosprawnych. 

Kontrola stanu BHP w zakładzie pracy stanowi podstawę do okresowej analizy stanu BHP w zakładzie pracy. 

Ocenę stanu BHP warto przygotować w oparciu o nasz wzór kontroli stanu BHP w zakładzie pracy, aby upewnić się, że dokument uwzględnia wszystkie istotne elementy.

Kontrola powinna opierać się natomiast na dokumentacji pomiarów czynników szkodliwych, informacjach pozyskanych w trakcie przeglądów stanowisk pracy czy danych wynikających z protokołów kontroli warunków pracy. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Kontrola stanu BHP w zakładzie pracy – wzór