Skarga do PIP brak wynagrodzenia – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Do Państwowej Inspekcji Pracy można złożyć skargę na pracodawcę, który nie wypłaca wynagrodzeń, a nawet na pracodawcę, który z taką wypłatą po prostu się spóźnia.

Jest to najkorzystniejsze dla pracownika rozwiązanie, skutkujące przeprowadzeniem kontroli w miejscu pracy. Należy pamiętać jednak, że skarga do PIP brak wynagrodzenia nie może być anonimowa, ponieważ taka pozostanie bez rozpatrzenia. 

W przypadku notorycznego spóźniania się z wypłatą wynagrodzenia czy też nagromadzenia zaległości w wypłatach wynagrodzeń dla pracowników skarga do PIP brak wynagrodzenia to właściwie jedyne rozwiązanie dla osoby, która chce uzyskać należne jej pieniądze.

Na skutek kontroli PIP nakaże bowiem pracodawcy wypłatę zaległych wynagrodzeń w wyznaczonym terminie. Co więcej, może też ukarać go mandatem, aby nie dopuścił do ponownego wystąpienia takiej sytuacji. 

Wypełniając wzór skargi do PIP brak wynagrodzenia, należy pamiętać o tym, aby ująć w piśmie swoje dane osobowe. Nie trzeba przy tym martwić się o ich ujawnienie, ponieważ inspektorat nie może wyjawić pracodawcy danych skarżącego. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Skarga do PIP brak wynagrodzenia – wzór