Likwidacja spółki z o.o. – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Likwidację spółki rozpoczyna się pod warunkiem, że wystąpiła jedna z przyczyn, która umożliwia takie rozwiązanie, na przykład ogłoszenie upadłości lub przyczyna przewidziana w umowie spółki.

Likwidacja spółki z o.o. rozpoczyna się uchwałą wspólników o rozwiązaniu spółki. Taką uchwałę sporządza się w formie aktu notarialnego.

Wzór likwidacji spółki z o.o. to wzór uchwały, która wskazuje likwidatorów – zwykle członków zarządu spółki. Warto pamiętać, że uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki zapada większością ⅔ głosów.

Likwidacja spółki wymaga zgłoszenia podjęcia uchwały do sądu rejestrowego. Obowiązku tego dopełnia wyznaczony likwidator spółki. 

Kolejne kroki, jakie przewiduje likwidacja spółki z o.o. to ogłoszenie otwarcia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwanie wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności.

Później likwidatorzy przechodzą do czynności bezpośrednio prowadzących do likwidacji spółki, czyli zamykają jej interesy bieżące, ściągają wierzytelności, wypełniają zobowiązania i upłynniają majątek spółki.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Likwidacja spółki z o.o. – wzór