Notatka służbowa nauczyciela o dziecku – wzór

16.00 

Nauczyciele najczęściej sporządzają notatki służbowe na temat uczniów. Notatka służbowa nauczyciela o dziecku może służyć udokumentowaniu nieprawidłowego zachowania ucznia lub prawidłowego postępowania nauczyciela, który wymierzył uczniowi karę.

Dokument pełni rolę dowodową na wypadek ewentualnego postępowania wyjaśniającego, dlatego może okazać się istotny w przypadku, kiedy dyrektor zechce ukarać pedagoga na przykład naganą. 

Przepisy nie mówią nic na temat tego, jakie elementy powinien zawierać wzór notatki służbowej nauczyciela o dziecku. Przyjmuje się, że takie pismo ma być zwięzłe i krótkie (maksymalnie jedna strona), a niezbędne jest w nim przede wszystkim określenie celu sporządzenia dokumentu.

Notatka powinna zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia,
  • opis zdarzenia,
  • dane sporządzającego notatkę oraz jego podpis. 

Notatka służbowa nauczyciela o dziecku nie może uwzględniać natomiast prywatnych osądów dotyczących osoby, której notatka dotyczy, a także informacji obraźliwych, godzących w jej dobre imię, nieprawdziwych czy niepotwierdzonych.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Notatka służbowa nauczyciela o dziecku – wzór