Notatka służbowa nauczyciela wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Notatka służbowa nauczyciela służy do udokumentowania zdarzenia, które miało miejsce na terenie szkoły. Przepisy nie mówią o tym, co taka notatka powinna zawierać, jednak przyjmuje się, że niezbędny jest w niej dokładny opis zdarzenia oraz podpis nauczyciela sporządzającego dokument. 

Notatka służbowa nauczyciela powinna otrzymać swój numer, nadany zgodnie z obowiązującą w szkole instrukcją kancelaryjną. Dokument nie może zawierać natomiast osobistych osądów – np. wskazania winnego – ani informacji, które godzą w dobre imię pracownika, dotyczą jego spraw prywatnych lub obrażają go. 

Wzór notatki służbowej nauczyciela przydaje się między innymi w takich okolicznościach jak niewykonanie polecenia służbowego, uderzenie dziecka przez pedagoga, awantura z rodzicem ucznia czy też odmowa przyjęcia wypowiedzenia umowy o pracę.

Druk wystarczy wypełnić odpowiednimi danymi i opisem danej sytuacji, a następnie złożyć na piśmie własnoręczny podpis. Notatek, które nie dotyczą przebiegu zatrudnienia, nie dołącza się do akt osobowych pracownika.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Notatka służbowa nauczyciela wzór
  1. Dziękuję za wzór notatki.