Ocena pracy nauczyciela – wzór

Kategorie: , , Tag:

16.00 

Dyrektor może dokonać oceny pracy nauczyciela w każdym czasie, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dokonania poprzedniej oceny.

Ocena pracy nauczyciela odbywa się na podstawie kryteriów oceny, określonych w rozporządzeniu MEiN z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli. Kryteria te obejmują kryteria obowiązkowe oraz kryteria dodatkowe.

Zasadniczo, ocena pracy nauczyciela sprowadza się do określenia, jak nauczyciel spełnia kryteria wyliczone w rozporządzeniu. Te dotyczą między innymi poprawności merytorycznej i metodycznej prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Dyrektor oceniający nauczyciela przyznaje mu punkty, które później przelicza się na ocenę procentowo – ocena poniżej 55% jest oceną negatywną. 

Do przygotowania oceny pracy nauczyciela dyrektor szkoły może wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór oceny pracy nauczyciela, który wystarczy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym. Końcowa ocena nauczyciela może być oceną negatywną, dobrą, bardzo dobrą lub wyróżniającą.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Ocena pracy nauczyciela – wzór