Odmowa urlopu – wzór

Kategorie: , ,

16.00 

Każdy pracownik ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. W niektórych przypadkach pracodawca może jednak odmówić pracownikowi urlopu w wyznaczonym już terminie.

Będzie to uzasadnione między innymi w sytuacji, kiedy nieobecność pracownika spowodowałby poważne zakłócenia toku pracy. Odmowa urlopu najczęściej argumentowana jest ogólnie pojętymi „szczególnymi potrzebami” pracodawcy.

Jeśli pracownik uważa, że odmowa urlopu jest bezzasadna, może domagać się przed sądem pracy udzielenia urlopu w zaplanowanym już terminie. W takiej sytuacji ciężar uzasadnienia odmowy urlopu leży po stronie pracodawcy, który musi wyjaśnić, dlaczego urlop został przesunięty. 

Na taką ewentualność warto przygotować się poprzez sporządzenie odmowy udzielenia urlopu na piśmie. Pracodawca może wykorzystać w tym celu gotowy wzór odmowy urlopu, w którym poda przyczynę odmowy, czyli jej uzasadnienie.

Warto zauważyć także, że odmówić urlopu może też sam pracownik. Urlop to prawo, a nie obowiązek – pracodawca może “zmusić” pracownika do urlopu tylko w okresie wypowiedzenia.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odmowa urlopu – wzór