Odwołanie darowizny nieruchomości wzór

16.00 

Odwołanie darowizny możliwe jest w sytuacji, kiedy osoba obdarowana dopuszcza się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności. Jest to postępowanie polegające na umyślnym i zawinionym działaniu bądź zaniechaniu, które uznaje się za niewłaściwe i krzywdzące darczyńcę.

Zachowanie to musi być też wykraczające poza zwykłe konflikty rodzinne, co oznacza, że nie każde negatywne postępowanie będzie uznane za okazanie niewdzięczności. Odwołanie darowizny ruchomości powinno przyjmować postać pisemnego oświadczenia woli, ale odwołanie darowizny nieruchomości musi przyjmować już postać aktu notarialnego.

Warto wiedzieć, że to na darczyńcy ciąży obowiązek wykazania, że doszło do rażącej niewdzięczności. Wypełniając wzór odwołania darowizny nieruchomości, należy więc zastanowić się również nad dowodami na takie postępowanie obdarowanego. 

Jeśli pisemne oświadczenie o odwołaniu darowizny nieruchomości (czyli unieważnienie darowizny nieruchomości) nie przyniesie pożądanego rezultatu, darczyńca może wystąpić na drogę sądową. Po udowodnieniu rażącej niewdzięczności sąd wyda wyrok nakazujący dokonanie zwrotu i złożenie oświadczenia woli obdarowanego w formie aktu notarialnego.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie darowizny nieruchomości wzór