Odwołanie darowizny rażąca niewdzięczność – wzór

16.00 

Darowizna niewykonana może zostać odwołana przez darczyńcę z powodu pogorszenia jego sytuacji majątkowej. Natomiast darowiznę wykonaną można odwołać jedynie z powodu tak zwanej rażącej niewdzięczności obdarowanego.

Czas na odwołanie darowizny rażąca niewdzięczność wynosi 1 rok od momentu, w którym darczyńca dowiedział się o rażącej niewdzięczności. 

Na czym polega rażąca niewdzięczność? Mianem rażącej niewdzięczności określa się takie zachowania obdarowanego jak popełnienie przestępstwa przeciwko darczyńcy czy niewykonywanie obowiązków rodzinnych.

Odwołanie darowizny rażąca niewdzięczność wymaga przekazania obdarowanemu stosownego pisma, zawierającego oświadczenie o odwołaniu darowizny.

Wypełnienie druku, jakim jest wzór odwołania darowizny rażąca niewdzięczność to pierwszy krok do odwołania darowizny. Jeśli jej przedmiotem była nieruchomość, konieczne będzie zawarcie aktu notarialnego.

Kiedy obdarowany po otrzymaniu oświadczenia o odwołaniu darowizny nie chce dobrowolnie przystąpić do zawarcia umowy odwołania darowizny, darczyńcy pozostaje jedynie droga sądowa.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie darowizny rażąca niewdzięczność – wzór