Odwołanie pełnomocnictwa wzór

16.00 

Jak napisać odwołanie pełnomocnictwa? Pełnomocnictwo wygasa zazwyczaj w momencie śmierci pełnomocnika lub mocodawcy, a także po wykonaniu czynności, do której pełnomocnik został upoważniony.

Jednak mocodawca może też odwołać swoje pełnomocnictwo w dowolnym momencie. Powinien w tym celu przygotować odpowiedni dokument, jakim jest odwołanie pełnomocnictwa.

Odwołanie pełnomocnictwa jest jednostronną czynnością prawną. Zgoda pełnomocnika nie jest więc wymagana dla skuteczności takiego odwołania. Odwołanie pełnomocnictwa nie wymaga też żadnego uzasadnienia.

Co ważne, pełnomocnika obowiązuje w takim przypadku pewnego rodzaju okres wypowiedzenia – powinien on pełnić swoją rolę jeszcze przez 14 dni po odwołaniu pełnomocnictwa, chyba że mocodawca zwolni go z tego obowiązku.
 

Jak napisać odwołanie pełnomocnictwa? Takie oświadczenie woli można sporządzić w oparciu o gotowy wzór odwołania pełnomocnictwa. Druk uwzględnia między innymi wskazanie osoby pełnomocnika, a także datę i miejsce sporządzenia dokumentu oraz miejsce na podpis mocodawcy. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie pełnomocnictwa wzór