Odwołanie od mandatu ZTM – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Jak napisać odwołanie od mandatu ZTM? Nie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że od mandatu ZTM można skutecznie się odwołać i uniknąć konieczności zapłaty. W uzasadnionych przypadkach da się doprowadzić do anulowania kary, ale trzeba przygotować w tym celu stosowne pismo. Jak powinna wyglądać reklamacja mandatu ZTM?

Aby maksymalnie uprościć Ci sporządzenie takiego pisma i odciążyć cię od konieczności spełnienia wszystkich formalnych wymogów przy konstruowaniu dokumentu – opracowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania, które pobierzesz powyżej.

Czym jest mandat za brak biletu?

Mandat za brak biletu nie jest tak naprawdę opłatą mandatową, ponieważ nie wynika z naruszenia przepisów karnych i nie jest wykroczeniem. Taki mandat to kara administracyjna – kara za brak zapłaty za usługę. 

Mandatu za brak biletu można nie przyjąć, ale kontrolerzy mają prawo żądać od pasażera jeżdżącego na gapę informacji pozwalających na ustalenie jego tożsamości. Pasażer ma natomiast obowiązek takich informacji udzielić.

W przeciwnym razie kontroler wezwie policję, która i tak wylegitymuje daną osobę. Posiadając wszystkie dane pasażera, Zarząd Transportu Miejskiego może skierować jego sprawę do sądu, jeśli ten nie zapłaci kary po otrzymaniu stosownego wezwania.

Warto wiedzieć też, że mandat za brak ważnego biletu na przejazd komunikacją miejską przedawnia się w ciągu 1 roku od dnia wystawienia. Nie oznacza to jednak, że po otrzymaniu mandatu można go bez obaw zignorować.

Większość współczesnych operatorów transportu publicznego dobrze radzi sobie bowiem ze ściąganiem należności od pasażerów na gapę. Korzystniej jest więc od mandatu się odwołać i umorzyć taką karę, aby nie martwić się o narastające odsetki. Jednak czy każdy może doprowadzić do anulowania mandatu za jazdę bez biletu?

Kiedy odwołanie od mandatu ZTM jest zasadne?

Reklamacja mandatu ZTM nie zawsze jest uzasadniona. Na anulowanie kary za brak biletu z pewnością nie powinna liczyć osoba, która świadomie i celowo nie kupiła biletu, licząc na to, że uniknie mandatu.

Z możliwości złożenia odwołania może skorzystać natomiast taki pasażer, który bilet zakupił, ale fizycznie nie miał go przy sobie w momencie kontroli lub nie był w stanie go okazać, a także taka osoba, która nie posiadała jedynie dokumentu uprawniającego do ulgowych przejazdów. 

Odwołanie od mandatu ZTM może złożyć więc pasażer, który:

 • nie miał przy sobie ważnego biletu okresowego w momencie kontroli, ponieważ np. zostawił go w domu,
 • nie mógł znaleźć skasowanego biletu jednorazowego/czasowego w  momencie kontroli (np. gdy bilet zapodział się w torbie, ale później został znaleziony w domu),
 • nie mógł skasować biletu, ponieważ uniemożliwili mu to kontrolerzy – kontrola biletów nastąpiła za szybko, pasażer wszedł do pojazdu wraz z kontrolerami. 

Ile jest czasu na odwołanie się od mandatu?

Odwołanie od mandatu za brak biletu ZTM, a także odwołanie od mandatu za brak dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych pasażer może złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wystawienia takiego mandatu.

Co ważne, odwołanie można złożyć zarówno przed zapłatą kary, jak i po uiszczeniu wskazanej kwoty.

Wtedy w ramach reklamacji konsument będzie domagał się zwrotu zapłaconej kary. Nie otrzyma jednak zwrotu pełnego, a sumę pomniejszoną o koszt wystawienia mandatu, czyli o około 10%.

Aby odwołanie było skuteczne, poza odpowiednim pismem w tej sprawie, należy okazać też:

 • bilet ważny w okresie przejazdu (kontroli),
 • dokument uprawniający do przejazdu ulgowego.

Jak napisać odwołanie od mandatu ZTM?

Niewielu pasażerów wie, jak napisać odwołanie od mandatu. Tymczasem taki dokument musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych i zawsze powinien przyjmować formę pisemną.

Reklamacja uwzględnia:

 • datę sporządzenia,
 • dane skarżącego: imię, nazwisko i adres,
 • numer wezwania do zapłaty,
 • opis zdarzenia i okoliczności uzasadniających reklamację, czyli wyjaśnienie, dlaczego pasażer nie powinien dostać mandatu,
 • roszczenie skarżącego wraz z uzasadnieniem,
 • numer konta bankowego do zwrotu środków, jeśli mandat został już opłacony,
 • wykaz załączonych do pisma dokumentów (o czym poniżej)
 • podpis osoby składającej reklamację / odwołanie.

Pismo warto przygotować w oparciu o przygotowany przez nas wzór odwołania od mandatu ZTM, ponieważ dokument, który nie będzie uwzględniał wszystkich niezbędnych danych nie zostanie rozpatrzony – Zarząd Transportu Miejskiego wezwie skarżącego do uzupełnienia braków w terminie 14 dni.

W reklamacji warto uwzględnić takie dane osobowe, jak numer telefonu czy chociażby adres e-mail, aby usprawnić komunikację z ZTM i szybciej otrzymać informację o ewentualnej konieczności uzupełnienia danych.

W jaki sposób należy odwołać się od mandatu ZTM?

Po przygotowaniu reklamacji z tytułu nałożonej opłaty dodatkowej za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu pasażer powinien przesłać komplet dokumentów na ten sam adres, który widnieje na mandacie.

Jak odwołać się do mandatu ZTM? Samo pismo nie wystarczy, aby uniknąć obowiązku zapłacenia kary. Konieczne jest również dołączenie do niego dowodów, czyli wspomnianych załączników. 

Pełna dokumentacja w przypadku takiego odwołania to:

 • pismo z odwołaniem od decyzji o nałożeniu mandatu,
 • mandat, czyli oryginał dokumentu dotyczącego kary,
 • oryginał biletu ważnego w momencie przejazdu (potrzebny także do odwołania od mandatu za brak dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdów ulgowych),
 • oryginał lub kopia dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych, (ważny w momencie kontroli).
Jeśli skarżący nie chce wysyłać dokumentów pocztą, może złożyć odwołanie także osobiście w Punkcie Obsługi Pasażera. Również w takich okolicznościach musi zabrać ze sobą wszystkie wymagane dokumenty, które najlepiej uprzednio skopiować.

Kiedy ZTM rozpatrzy odwołanie?

ZTM ma obowiązek rozpatrzenia odwołania w ciągu 30 dni od daty otrzymania pełnej dokumentacji. Jeśli w treści odwołania brakować będzie niezbędnych informacji lub gdy wśród załączników nie pojawi się jeden z wymaganych dokumentów, Zarząd Transportu Miejskiego wezwie skarżącego do uzupełnienia/poprawienia danych, wtedy ZTM udzieli pisemnej odpowiedzi w ciągu kolejnych 30 dni od daty uzupełnienia/poprawienia dokumentów.

Na takie wezwanie trzeba odpowiedzieć w terminie. W przeciwnym razie reklamacja pozostanie bez rozpatrzenia. Na prawidłowo złożone odwołanie ZTM musi odpowiedzieć pisemnie w obowiązującym terminie wspomnianych 30 dni.

ZTM nie rozpatrzy odwołania, jeśli:

 • reklamacja nie będzie zawierała danych wystarczających do zidentyfikowania skarżącego i podjęcia z nim kontaktu,
 • reklamacja zostanie złożona po upływie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

Podsumowanie tematu

Pismo odwoławcze do ZTM można też wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, jednak opcja ta dostępna jest tylko w niektórych oddziałach. Oczywiście odwołanie najlepiej wysłać jako sformułowane w formie pisemnej, abyśmy w razie czego mogli udowodnić złożenie takiego odwołania.

Niestety e-maile często lubią ginąć w czeluściach internetu i bardzo ciężko jest wtedy udowodnić, że takiego maila wysłaliśmy.

Ponieważ bez rozpatrzenia pozostaną pisma niezawierające wystarczającej ilości danych osobowych w celu zidentyfikowania osoby składającej odwołanie – polecamy wykorzystać przygotowany przez nas wzór odwołania, który pobierzesz na samej górze.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie od mandatu ZTM – wzór