Odwołanie od szacowania szkód łowieckich – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Poszkodowany może odwołać się od szacowania szkód łowieckich podobnie, jak zarządca czy dzierżawca obwodu łowieckiego, i nie musi występować w tym celu na drogę sądową.

Odwołanie od szacowania szkód łowieckich należy wnieść w terminie 7 dni, licząc od dnia podpisania protokołu z szacowania. Pismo poszkodowany kieruje do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Odwołanie powinno zostać rozpatrzone w terminie 14 dni. Na skutek złożenia takiego pisma przeprowadza się ponowne, tym razem ostateczne szacowanie szkód.

Oględziny przeprowadza zwykle sam nadleśniczy. Odwołanie od szacowania szkód łowieckich można złożyć tylko jeden raz. Wydana przez nadleśniczego decyzja jest bowiem ostateczna.

Jak napisać odwołanie od szacowania szkód? Wystarczy wypełnić w tym celu wzór odwołania od szacowania szkód łowieckich, w którym poszkodowany wykaże, iż nie zgadza się z wydaną decyzją i żąda jej uchylenia lub ponownego rozpatrzenia jego sprawy.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Odwołanie od szacowania szkód łowieckich – wzór