Protokół z zebrania – wzór pisma

Kategorie: ,

16.00 

Zebrania czy obrady, zwłaszcza te związane z przeprowadzeniem głosowania, muszą zostać udokumentowane protokołem. Taki dokument zawiera przede wszystkim oznaczenie rodzaju zebrania, informacje o posiedzeniu (miejsce, data, godzina), określenie osoby przewodniczącego i protokolanta, a także osób obecnych na posiedzeniu w przypadku zebrania spółki.

Protokół z zebrania zamykają informacje o zamknięciu obrad i podpisy – protokolanta i przewodniczącego.
 

W zależności od tematu zebrania dokument może uwzględniać nieco inne informacje. W każdym protokole pojawia się jednak godzina rozpoczęcia i zakończenia zebrania, a także określenie, czy zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Protokół z zebrania powinien uwzględniać opis przebiegu obrad, czyli powitanie uczestników, wybór protokolanta i przewodniczącego, stwierdzenie ważności zebrania, przedstawienie planu zebrania, zapoznanie uczestników z projektami, ewentualne przyjęcie uchwały oraz zamknięcie obrad. 

Protokół najsprawniej przygotowuje się w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór protokołu z zebrania, który pomaga ująć w piśmie wszystkie wymagane informacje w sposób uporządkowany.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Protokół z zebrania – wzór pisma