Rezygnacja z komornika alimenty WZÓR

Kategorie: , ,

16.00 

Jak umorzyć postępowanie egzekucyjne o alimenty? egzekucja alimentów, jeśli już się toczy, została wszczęta na wniosek dziecka lub na wniosek jego opiekuna prawnego, jeśli dziecko nie jest pełnoletnie, bądź na wniosek pełnomocnika dziecka.

Po złożeniu wniosku u komornika o egzekwowanie od dłużnika alimentacyjnego alimentów komornik zgodnie z prawem zobowiązany jest alimenty egzekwować aż do momentu zniesienia obowiązku alimentacyjnego lub do momentu, w którym wierzyciel alimentacyjny zakończy postępowanie egzekucyjne z własnej inicjatywy.

Zatem wycofanie alimentów od komornika lub zawieszenie alimentów u komornika może nastąpić wyłącznie z ramienia wierzyciela, lub jego opiekuna bądź pełnomocnika dziecka.

Wniosek o wycofanie alimentów od komornika najczęściej składa się w przypadku gdy wierzyciel oraz zobowiązany do płacenia alimentów dogadują się na dobrowolne alimenty płacone wprost na konto wierzyciela, celem uniknięcia niepotrzebnych opłat i prowizji komorniczych, które trafiają na konto komornika z tytułu egzekwowania przez niego długu alimentacyjnego.

Wniosek o zniesienie alimentów u komornika składa także wierzyciel alimentacyjny, który na skutek polepszenia się jego sytuacji finansowej nie chce już alimentów.

Jak powinna wyglądać rezygnacja z alimentów u komornika? należy udać się do komornika i złożyć pisemną rezygnację z dalszej egzekucji alimentów i umorzyć toczące się postępowanie egzekucyjne.

Warto wiedzieć, że umorzone już postępowanie egzekucyjne alimentów można ponownie wszcząć, składając u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów

Jako ciekawostkę warto dodać, że zgodnie z art. 883 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego zobowiązany do alimentów może także umorzyć egzekucję alimentów bez zgody wierzyciela, jeśli złoży w depozycie sądowym 6-krotność miesięcznych alimentów i upoważni komornika do ich podejmowania w razie potrzeby.

Aby tego dokonać, trzeba najpierw uzyskać zgodę sądu, składając wniosek o złożenie do depozytu sądowego. Pismo składa się w Sądzie Rejonowym (wydział cywilny) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego do alimentów.

Po uzyskaniu zgody sądu wpłaca się 6-krotność miesięcznych alimentów i powiadamia się o tym fakcie komornika, nadając mu przy okazji pełnomocnictwo do podejmowania środków z depozytu.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Rezygnacja z komornika alimenty WZÓR