Opinia o dziecku przedszkole – Przykłady

16.00 

Opinie o uczniach szkoły i przedszkola przygotowują na wniosek rodziców czy takich podmiotów jak opieka społeczna lub sąd rodzinny.

Opinia o dziecku przedszkole powinna uwzględniać informacje o tym, jak dziecko funkcjonuje w placówce, jakie ma problemy i jakie są jego uzdolnienia. Należy zawrzeć w niej także informacje o udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Przykładowa opinia o dziecku przedszkole to dokument, który nie odnosi się jeszcze do wyników dziecka w nauce czy do stopnia opanowania przez dziecko podstawy programowej.

Jego treść stanowi przede wszystkim opis zachowań dziecka – jego relacji z rówieśnikami, reakcji na krytykę, stosowania się do poleceń czy przestrzegania zasad funkcjonowania w grupie.

Opinię o dziecku z przedszkola można sporządzić w oparciu o przykłady. Warto pamiętać jednak, że nie każda opinia powinna być ogólna.

Czasami należy zawrzeć w niej odpowiedzi na konkretne pytania. Dotyczy to przede wszystkim opinii wydawanych na wniosek sądu czy opieki społecznej. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Opinia o dziecku przedszkole – Przykłady