Oświadczenie członka zarządu o niekaralności – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Osoba skazana nie może być członkiem zarządu, dlatego po powołaniu nowego członka zarządu spółka składa do KRS tak zwane oświadczenie członka zarządu o niekaralności.

Jest to oświadczenie, które dołącza się do informacji o powołaniu nowego członka zarządu obligatoryjnie. Brak tego dokumentu będzie równoznaczny z koniecznością uzupełnienia braków formalnych. 

Odpowiedni dokument członek zarządu może przygotować w oparciu o wzór oświadczenia członka zarządu o niekaralności.

Oświadczenie tego typu musi uwzględniać między innymi datę i miejsce sporządzenia, dane osoby, której dotyczy, treść oświadczenia z odpowiednim nagłówkiem oraz odręczny podpis. 

Oświadczenie członka zarządu o niekaralności dotyczy również osób wybranych na członków rady nadzorczej i komisji rewizyjnych, a także na likwidatorów czy prokurentów.

Warto zatem jeszcze przed powołaniem nowej osoby na jedno z tego typu stanowisk upewnić się, czy nie była ona karana poprzez uzyskanie zaświadczenia o niekaralności z KRK.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie członka zarządu o niekaralności – wzór