Oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem – wzór

16.00 

Tradycyjny formularz otwierania spółki pozwala na zaznaczenie odpowiedniej informacji w treści dokumentu – nie wymaga składania osobnego oświadczenia o statusie cudzoziemca w momencie otwierania spółki.

Jeśli jednak spółka zakładana jest w ramach procedury internetowej, wypełniony wzór oświadczenia czy spółka jest cudzoziemcem, okazuje się już obowiązkowy. 

Składając oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem – ze wskazaniem odpowiedzi “tak jest” lub “nie, nie jest” – na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, należy złożyć również pismo przewodnie do sądu, które musi określać dane sądu i sygnaturę sprawy, a także dane spółki. Pismo przewodnie podpisuje cały zarząd spółki.

W pozostałych przypadkach oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem to jedynie proste pismo, które dołącza się do pozostałych dokumentów wymaganych w celu otwarcia spółki.

Warto pamiętać, że w świetle prawa cudzoziemcem jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, osoba prawna mająca siedzibę za granicą, a także nieposiadająca osobowości prawnej spółka mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem – wzór