Oświadczenie o naprawieniu szkody wzór

(1 opinia klienta)

16.00 

Obowiązek naprawienia szkody stosuje się jako środek karny orzekany obligatoryjnie na wniosek w przypadku przestępstw, a także jako zobowiązanie w przypadku skazania oskarżonego na karę ograniczenia wolności czy w przypadku warunkowego zawieszenia wykonania kary.

Pokrzywdzony może złożyć wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej. Po dopełnieniu tego obowiązku składa się oświadczenie o naprawieniu szkody. 

Wniosek o naprawienie szkody dotyczy między innymi przestępstw przeciwko mieniu, środowisku, obrotowi gospodarczemu, a także w sprawach o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu czy naruszenia czynności narządu ciała.

Naprawienie szkody ma wynagradzać poszkodowanemu poniesionej straty. Oświadczenie o naprawieniu szkody najczęściej sprowadza się do zapłaty świadczenia na rzecz poszkodowanego, może to być na przykład pokrycie kosztów leczenia.

Zaniechanie obowiązku naprawienia szkody może skutkować podjęciem postępowania warunkowo umorzonego, a także zarządzeniem wykonania kary pozbawienia wolności.

Nasz wypełniony wzór oświadczenia o naprawieniu szkody stanowi dowód na wykonanie tego obowiązku i chroni oskarżonego przed negatywnymi konsekwencjami.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (1)

1 komentarz

Oświadczenie o naprawieniu szkody wzór
  1. Pobraliśmy zakupiony wzór oświadczenia – wszystko w porządku.