Prośba o niekaranie do Urzędu Skarbowego – wzór pisma

16.00 

Chęć przyznania się do winy i naprawienia swojego błędu to nic innego, jak czynny żal, określany także prośbą o niekaranie. Jeśli podatnik popełni błąd – świadomie lub nieświadomie – ale chce uniknąć kary, to może przed wszczęciem postępowania, wystosować odpowiednie pismo do fiskusa.

Prośba o niekaranie do Urzędu Skarbowego wiąże się jednak z koniecznością naprawienia tego błędu, czyli na przykład z uiszczeniem należnego podatku.

Czynny żal opisują przepisy Kodeksu karnego. Zgodnie z treścią art. 16 KK, “nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania”.

Wypełniając nasz wzór prośby o niekaranie do Urzędu Skarbowego – można uniknąć zatem wymierzenia kary, np. grzywny.

Możliwość skorzystania z czynnego żalu przysługuje zarówno osobom prywatnym, jak i firmom. Jest to opcja, z której warto skorzystać między innymi w sytuacji, kiedy podatnik dowiedział się o konieczności odprowadzenia podatku na przykład od darowizny czy umowy kupna-sprzedaży.

Prośba o niekaranie do Urzędu Skarbowego połączona z uregulowaniem takiego zobowiązania pozwoli nie martwić się o odsetki czy dodatkową karę pieniężną.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Prośba o niekaranie do Urzędu Skarbowego – wzór pisma