Oświadczenie o odwołaniu darowizny – wzór

16.00 

Odwołanie darowizny możliwe jest przed jej dokonaniem, jeśli stan majątkowy darczyńcy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny będzie skutkowało uszczerbkiem dla jego majątku.

Natomiast oświadczenie o odwołaniu darowizny po jej wykonaniu można złożyć wyłącznie w przypadku stwierdzenia tak zwanej rażącej niewdzięczności.

Czas na złożenie takiego oświadczenia wynosi jeden rok od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.

Odwołanie darowizny musi przyjmować formę pisemną, dlatego darczyńca może wykorzystać wzór oświadczenia o odwołaniu darowizny, aby taką darowiznę skutecznie cofnąć.

Dokonaną darowiznę można cofnąć tylko w uzasadnionych przypadkach, czyli w sytuacji, kiedy zachowanie obdarowanego wskazuje na brak wdzięczności za okazaną mu hojność. 

Co ważne, oświadczenie o odwołaniu darowizny nie może wskazywać na przewinienie obdarowanego, które darczyńca mu wybaczył. Poza tym, jeśli darowizna dotyczy nieruchomości, oświadczenie o jej odwołaniu musi zostać sporządzone przed notariuszem.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie o odwołaniu darowizny – wzór