Oświadczenie o podjęciu pracy na urlopie wychowawczym wzór

Kategorie: ,

16.00 

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego. Pracę może podjąć w tym czasie zarówno u dotychczasowego, jak i u innego pracodawcy.

Jego obowiązkiem jest jednak powiadomienie obecnego pracodawcy o podjęciu pracy w innym zakładzie. Aby wypełnić ten obowiązek, pracownik składa oświadczenie o podjęciu pracy na urlopie wychowawczym listownie lub osobiście.

Urlop wychowawczy jest urlopem bezpłatnym, dlatego, o ile podjęcie pracy nie koliduje z osobistym sprawowaniem opieki nad dzieckiem, pracownik może wykonywać pracę w trakcie trwania urlopu w pełni legalnie.

Wymaga się jednak, aby złożył wcześniej oświadczenie o podjęciu pracy na urlopie wychowawczym. Jeśli pracodawca stwierdzi, że świadczenie pracy uniemożliwia pracownikowi sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, ma prawo wezwać go do zakończenia urlopu w terminie 30 dni. 

Pracownik może podjąć zatem pracę na maksymalnie ¼ etatu, aby pracodawca nie mógł stwierdzić, że rodzic trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Przed podjęciem pracy warto wykorzystać zatem gotowy do wypełnienia wzór oświadczenia o podjęciu pracy na urlopie wychowawczym, w którym pracownik ujmie informację o wymiarze czasu pracy.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie o podjęciu pracy na urlopie wychowawczym wzór