Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego – wzór

16.00 

Przychody z najmu można rozliczać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i prywatnie. Każdy podatnik musi wybrać jednak preferowaną formę opodatkowania. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego sporządza się w przypadku wyboru ryczałtu, ponieważ podatek na zasadach ogólnych nalicza się niejako z urzędu. 

Pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego należy skierować do naczelnika urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wynajmującego, a nie ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Do przygotowania pisma można wykorzystać gotowy wzór oświadczenia o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego, który uwzględnia dane podatnika, a także oznaczenie przedmiotu najmu, wybranej formy opodatkowania i trybu wpłaty podatku.

Oświadczenie musi zostać odręcznie podpisane przez podatnika.

Od 2019 roku podatnik nie ma obowiązku składania oświadczenia o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego. Urząd skarbowy uzyskuje taką informację na podstawie pierwszej wyliczonej i wpłaconej przez niego zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania najmu prywatnego – wzór