Oświadczenie o zakończeniu najmu mieszkania do US wzór

16.00 

Niezależnie od wybranej formy opodatkowania przychodów z tytułu najmu, jeśli najemca planuje dalej czerpać korzyści z tego źródła, nie musi zgłaszać zakończenia najmu do urzędu skarbowego.

Oświadczenie o zakończeniu najmu mieszkania do US składa się dopiero w momencie definitywnego zaprzestania wynajmu.

Jeżeli przychody z tytułu najmu rozliczane były na zasadach ogólnych, podatnik ma obowiązek uwzględnić ten dochód w rocznej deklaracji podatkowej. Nie musi składać oświadczenia o zakończeniu najmu do US.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku rozliczania się ryczałtem. Jeżeli podatnik chce uniknąć otrzymywania wezwań do złożenia PIT-28, powinien wypełnić wzór oświadczenia o zakończeniu najmu mieszkania do US i złożyć go przed końcem stycznia. 

Pisemne oświadczenie o zakończeniu najmu mieszkania do US musi uwzględniać podstawowe dane na temat najmu, czyli dane zgłoszonej umowy najmu, adres wynajmowanego lokalu czy wybraną formę opodatkowania. Niezbędnym elementem pisma jest też podpis wynajmującego. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie o zakończeniu najmu mieszkania do US wzór