Zgoda współwłaściciela na wynajem mieszkania – wzór

16.00 

Mieszkania, które ma więcej niż jednego właściciela, nie można wynająć bez zgody pozostałych współwłaścicieli, ponieważ wynajem wykracza poza zakres czynności zwykłego zarządu.

Zgoda współwłaściciela na wynajem mieszkania jest niezbędna, aby umowa najmu była ważna w świetle przepisów prawa i obejmowała obie strony ochroną prawną.

Chociaż zgoda na wynajem może zostać wyrażona w sposób dorozumiany – współwłaściciel wie o wynajmie, nie sprzeciwia mu się, pobiera pożytki z wynajmu w sposób proporcjonalny do wielkości swoich udziałów – to jednak zawsze bezpieczniej jest uzyskać ją na piśmie.

Pisemna zgoda współwłaściciela na wynajem mieszkania pełni bowiem rolę dowodową na wypadek ewentualnego sporu.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wynajem można sporządzić w oparciu o wzór zgody współwłaściciela na wynajem mieszkania. Druk uwzględnia dane współwłaściciela, oznaczenie umowy najmu, której dotyczy oraz czas trwania najmu.

Zgoda powinna zostać odręcznie podpisana przez współwłaściciela.

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Zgoda współwłaściciela na wynajem mieszkania – wzór