Oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy

Kategorie: ,

16.00 

Nie istnieje żaden odgórnie narzucony wzór oświadczenia zarządu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy, a przepisy nie mówią o tym, co powinien zawierać w swojej treści taki dokument, poza podpisami wszystkich członków zarządu.

Wiadomo jednak, że złożenie oświadczenia jest wymagane – stanowi ono załącznik niezbędny do założenia spółki.

Zgodnie z prawem, spółka z o.o. składając wniosek o wpis do rejestru, ma obowiązek dołączyć do niego określone załączniki – w tym oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy.

Obowiązek upewnienia się, że wkłady zostały wniesione, spoczywa na zarządzie spółki, a składając takie oświadczenie bierze on na siebie odpowiedzialność zarówno cywilną, jak i karną za składanie fałszywych oświadczeń.

Warto pamiętać, że oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy jest obowiązkowe również w przypadku podwyższenia kapitału spółki. Oświadczenie musi zawierać informacje dotyczące wysokości kapitału, umowy spółki, jej nazwy i daty założenia. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Oświadczenie zarządu o wniesieniu wkładów na kapitał zakładowy