Petycja o usunięcie ucznia z klasy – wzór

Kategorie: ,

16.00 

Usunięcie ucznia z klasy nie powinno być pierwszym rozwiązaniem zastosowanym w przypadku wystąpienia problemów wychowawczych, takich jak, chociażby agresja.

Czasami zdarza się jednak, że wszelkie inne metody zawodzą, a wtedy rodzice czują się zmuszeni do podjęcia bardziej zdecydowanych kroków. Petycja o usunięcie ucznia z klasy powinna zostać skierowana do dyrektora placówki. Tylko on może później wystąpić z wnioskiem w takiej sprawie do kuratorium oświaty. 

Zanim jednak petycja o usunięcie ucznia z klasy wpłynie do dyrektora, rodzice powinni domagać się interwencji nauczycieli i zarządzającego szkołą za pomocą skargi.

Skarga na agresywnego ucznia zmusza dyrektora placówki do podjęcia odpowiednich działań, czyli między innymi do skontaktowania się z rodzicami dziecka, do udzielenia dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy też do objęcia dziecka indywidualnym programem nauczania.

Jeśli rodzice małoletniego ucznia nie zechcą współpracować ze szkołą, sprawa może trafić do sądu rodzinnego. 

Usunięcie ucznia z klasy czy szkoły to ostateczność, dlatego wzór petycji o usunięcie ucznia z klasy najlepiej wykorzystać dopiero w momencie, kiedy inne metody rozwiązania problemu zawiodą lub w przypadku, kiedy szkoła nie podejmie żadnych oczekiwanych działań po wniesieniu skargi. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Petycja o usunięcie ucznia z klasy – wzór