Pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania piwnicy – wzór

16.00 

Podmiotem odpowiedzialnym za zalanie piwnicy będzie najczęściej administracja budynku, która nie zadbała o odpowiednią izolację części wspólnych nieruchomości.

Niezależnie do tego, kto ponosi winę za takie zdarzenie, obowiązkiem właściciela jest przygotować pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania piwnicy. 

Takie zawiadomienie pełni rolę informacyjną, ale stanowi też wezwanie pracowników spółdzielni do dokonania oględzin na miejscu zdarzenia.

Dokument można przygotować w oparciu o nasz wzór pisma do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania piwnicy, uzupełniając druk między innymi adresem nieruchomości oraz danymi osobowymi właściciela.

O tym, że pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania piwnicy jest wymagane, informuje zazwyczaj jej regulamin.

To z tego dokumentu wynika, że po zawiadomieniu pracowników administracji o zdarzeniu, ci pojawią się na miejscu celem sporządzenia protokołu szkody. Do tego czasu, właściciel komórki nie powinien podejmować żadnych innych działań. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania piwnicy – wzór