Pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania – wzór

16.00 

W przypadku zalania mieszkania jego właściciel ma obowiązek poinformowania o tym zdarzeniu zarządzającego budynkiem. Nie ma przy tym znaczenia, czy do zalania doszło z winy lokatora, sąsiada czy samej administracji.

Pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania jest obowiązkowe, a informacje na ten temat można znaleźć w jej regulaminie spółdzielni.

Wypełniony wzór pisma do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania powinien skutkować oględzinami pracowników administracji na miejscu zdarzenia. Podczas takiej wizyty właściciel i pracownicy spółdzielni sporządzają protokół, który będzie stanowił podstawę wypłaty ewentualnego odszkodowania. 

Zanim poszkodowany przygotuje i złoży pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania powinien znaleźć źródło wycieku, w miarę możliwości zatamować ujście wody oraz zabezpieczyć pozostałą część dobytku przed uszkodzeniami.

Niewskazane jest jednak naprawienie szkody przed oględzinami i sporządzeniem protokołu. Z takimi czynnościami lepiej wstrzymać się do momentu udokumentowania poniesionych strat. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania – wzór