Pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania z dachu – wzór

16.00 

Zalanie z dachu, podobnie jak zalanie z pionów wodociągowych czy kanalizacyjnych obciąża administrację budynku, czyli jego zarządcę.

Pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania z dachu jest obowiązkowe, ponieważ prowadzi do dokonania oględzin na miejscu zdarzenia. Te skutkują natomiast sporządzeniem protokołu szkód, który będzie podstawą wypłaty odszkodowania. 

Do zalania mieszkania z dachu może dojść na skutek zaniedbań czy nieprawidłowego wykonania poszycia dachowego. Niezależnie od przyczyny, właścicielowi zniszczonego mieszkania przysługiwać będzie odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej zarządcy budynku.

Pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania z dachu stanowi pierwszy krok w kierunku uzyskania takiej rekompensaty.

Ponieważ w przypadku zalania duże znaczenie ma czas, do przygotowania pisemnej informacji o zalaniu warto wykorzystać gotowy wzór pisma do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania z dachu.

Dokument pełni rolę zawiadomienia i powinien zostać złożony niezwłocznie po zdarzeniu. Przed dokonaniem oględzin zalanego mieszkania właścicielowi odradza się dokonywanie w nim jakichkolwiek napraw. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo do spółdzielni mieszkaniowej w sprawie zalania z dachu – wzór