Pismo o nawiązanie współpracy – wzór

16.00 

Zaproszenie do współpracy to pierwszy sposób na nawiązanie kontaktu z potencjalnym kontrahentem lub klientem. Pismo o nawiązanie współpracy jest wiadomością, która ma zachęcić drugą stronę do nawiązania relacji biznesowej.

Jego celem jest nakłonienie drugiego podmiotu do zapoznania się z ofertą firmy, a nawet do skorzystania z niej (w przypadku konsumenta).

Pismo o nawiązanie współpracy powinno sprawiać wrażenie spersonalizowanego, nawet jeśli jest przesyłane do wielu odbiorców i ma dokładnie taką samą treść. Zaproszenie musi być też maksymalnie zwięzłe i krótkie.

Nie powinno przekraczać długości około 10 zdań. Przygotowanie takiego pisma nie jest więc najłatwiejszym zadaniem, dlatego duże ułatwienie stanowi wzór pisma o nawiązanie współpracy, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami. 

Zaproszenie skierowane do potencjalnego konsumenta lub kontrahenta powinno uwzględniać przedstawienie firmy i jej misji, wyjaśnienie wyjątkowości oferty i zachęcenie adresata do podjęcia konkretnych działań. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Pismo o nawiązanie współpracy – wzór