Podanie o przeniesienie do innego przedszkola wzór

16.00 

Podanie o przeniesienie do innego przedszkola rodzice dziecka kierują do dyrektora placówki, do której chcą przenieść swoje dziecko. Równolegle powinni poinformować o swoich zamiarach dyrekcję placówki, do której aktualnie uczęszcza mały uczeń. Przeniesienie zwykle jest możliwe, jeśli tylko wybrane przedszkole dysponuje wolnymi miejscami dla nowych uczniów.

Podanie o przeniesienie do innego przedszkola należy odpowiednio uzasadnić. W tym przypadku wskazaniami do zmiany placówki może być między innymi przeprowadzka rodziny, ale też mniejsza odległość od miejsca zamieszkania czy chęć pobierania nauki w tej samej szkole, co inni członkowie rodziny.

Czasami rodzice chcą zmienić przedszkole swojego dziecka również ze względu na ciekawszą ofertę edukacyjną, lepiej dostosowaną do potrzeb malucha.

Wzór podania o przeniesienie do innego przedszkola wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni. W piśmie trzeba uwzględnić wszystkie dane osobowe pociechy oraz własne. Często niezbędne jest też podanie dodatkowych argumentów przemawiających za przyjęciem dziecka do szkoły, na przykład wskazanie na wykonywanie pracy zarobkowej przez oboje rodziców. 

grzegorz-szwacinski
Grzegorz Szwaciński
Jesteśmy legalnie działającą firmą, dane firmy to: Grzegorz Szwaciński, NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329, ul. Energetyka 2/18, 62-510 Konin.

Opinie (0)

Brak komentarzy

Podanie o przeniesienie do innego przedszkola wzór